Placeholder image

Vad kommer sedan? Hur kan vi gå vidare med Guide till tystnads projektet? Oavsett hur fina planer, perfekta strategier och stora visioner vi har så är alltid framtiden till stor del okänd.  Vi får i planerandet och visionerna aldrig tappa fotfästet, vi kan bara utgå ifrån var vi är och vad vi vet just nu.

Vi vill bidra till att människor runt om i världen finner yttre tystnad och inre stillhet. Vi vill ge människor daglig tillgång till rofyllda gröna platser. Vi vill öka medvetenheten om hur viktigt det är att bevara lugna gröna platser inuti och utanför städerna.

Vi tror att Guide till tystnads projektet kan vara en bidragande del i strävan mot en lugnare, vänligare, grönare, mer hållbar värld.

Tycker du att Guide till tystnadsprojektet verkar intressant? Har du dina egna rofyllda gröna platser? Har du förslag på städer runt om i världen som skulle kunna vara tänkbara för Guide till tystnaden projekt?

Kontakta oss om du har idéer om hur vi kan utveckla Guide till tystnaden eller om du bara vi veta mer.

e-mail: info@guidetilltystnaden.se, tel: +46-730-461377, Instagram: @GuideToSilence.

Sitens innehåll: Start - Projekt - Historien - Experiment - Blog - Härnäst

Change to our english site