Placeholder image

Kanske är de största behoven just nu tystnad, en dos natur, en paus från tänkandet och möjligheten att för en stund bara vara. Vi lever i en urban, hektisk, bildskärmsdominerad, högljudd, informations- och nöjespackad värld. Vi är mer och mer uppkopplade med resten av världen och har mindre och mindre kontakt med naturen, nuet och vår inre kärna av lugn och stillhet.

Placeholder image

Projekt Guide till tystnaden visar vägen till gröna, rofyllda platser som kan gynna välbefinnande och inre stillhet. Fokus ligger på gröna platser och vandringar som ligger inuti eller i nära anslutning till stora städer.

Placeholder image

Information, inspiration and idéer:

PROJEKT. Läs om våra nya och pågående projekt. Stockholm Stads projektet som lanserades 2016 och nu 2021 utökas.>>>

HISTORIEN.  Om det första Guide till tystnads konceptet från 1998 och  flytten av konceptet från tystnaden i vildmarken till stillheten i staden. >>>

EXPERIMENT.  E-boken, You-Tube kanalen med korta tysta vandringar i fjällmiljö. Fem virtuella vandringar i Stockholms unika natur. >>>

BLOG. En blog om tystnad, stillhet, närvaro, naturen med mera av Ulf Bohman. >>>

HÄRNÄST. Framtiden är okänd och samtidigt full av möjligheter. Vi behöver dina synpunkter på hur vi kan utveckla Guide till tystnads projektet. >>>

Placeholder image

För att kontakta oss och få uppdateringar:

e-mail: info@guidetilltystnaden.se, tel: +46-730-461377, instagram: @GuideToSilence, facebook: @GuideTillTystnaden

 

 

Sitens innehåll: Start - Projekt - Historien - Experiment - Blog - Härnäst

Change to our english site