Placeholder image

Guide till tystnaden i Stockholms stad, vårt mest omfattande projekt, hösten 2021 presenteras version 2.0 med fokus på mindre parker. >>>

Guide till tystnaden boken en engelsk version i e-book format finns nu tillgänglig. >>>

Tysta virtuella vandringar, Vår YouTube kanal med vackra tysta vandringar. >>>

Sundbyberg stads projektet är färdigt, skyltar, broschyrer och de första marknadsförings insatserna var framgångsrika. >>>

Placeholder image

Stockholms Stads projektet. (OBS: I September 2021 kommer en andra del i projektet lanseras med 19 mindre parker över hela staden). Projektet första del omfattar 11 natur- och kulturreservat, 22 promenader, 65 identifierade rofyllda platser som erbjuder en stor variation av upplevelser. Från milsvida havs- och sjöutsikter till djupa skogar och öppna kulturlandskap.  Mer än en miljon invånare i Stockholms stad och närliggande kommuner har tillgång till dessa promenader direkt från sina hem/arbetsplatser efter en kort resa med cykel, tunnelbana, buss eller bil.

Officiell lansering av projektets första del skedde april 2016 med bland annat de 11 små broschyrerna, webbinformation, appinformation, symboler och kartor vid entréer.

Under hösten 2017 slutfördes all skyltning ute på de 65 rofyllda platserna och dels har två nya områden inventerades - Rågsveds friområde och Hagsätraskogen (som också kallas Östra Ävsjöskogen).

Placeholder image

Några saker vi särskilt vill lyfta fram i Stockholms stads projektet!

De 11 små foldrarna visar vägen till två promenader och  5-7 rofyllda platser i varje reservat. Men både tryckt och webbaserat material ger också enkla förslag på hur upplevelsen av vistelsen i naturen kan förstärkas och ge ökad närvaro, ny kraft och lugn.

Promenaderna är i foldrar, appar och på webben, märkta och presenterade  baserat på tillgänglighet. Vi använder samma grundidé som används för märkning av skidpister: grön = lätt (släta breda stigar/vägar), blå = mellan (mindre stigar en del rötter, stenar) och röd = svårare (brant och eller mycket ojämnt/kuperat).

Bullerkartor. Med inspiration från Norge, där man tagit fram kartor för rofyllda områden i Oslo, har vi inkluderat bullerkartor får alla 11 reservaten. Dessa kartor ger en överblick. Man kan direkt se vilket område som har mest och minst störningar från trafiken. Samtidigt ger kartorna en bra bild av hur bullerstörningarna varierar i olika delar av de enskilda reservaten.

Placeholder image

Vill du får en närmare inblick i Stockholms projektet och få en bild av några av de olika reservaten gå till våra virtuella vandringar, länk.  Två av promenaderna i Stockholm stad är inkluderade. På Stockholms stad hemsida kan du läsa mer om projektet och ladda ned PDF-versioner av för alla 11 områden: www.stockholm.se/guidetilltystnaden. Ta också gärna kontakt med oss om du vill få ytterligare information.

Ulf Bohman: ulf.bohman@guidetosilence.org, Tel: +46-730-461377, Projekt ledare Stockholm Stad, Magnus Lindquist.

 

Placeholder image

Boken - Guide till tystnaden. En bok som visar vägen till inre stillhet, tystnad och närvaro. En guide vars bilder och korta texter vill inspirera till att finna egna rofyllda platser.

Den engelska versionen finns nu tillgänglig som e-bok. kostnadsfri att ladda ned och läsa. Du kan ladda ned din kopia här, välj vilket digitalt verktyg du vill läsa den på:

Download the Guide to Silence book for ipad/iphone (EPUB format)

Download the Guide to Silence book for kindle/computer/other device (PDF format)

 

Placeholder image

Virtuella tysta vandringar. På vår YouTube-kanalen hittar du korta tysta vandringar i vackra omgivningar. De cirka tio minuter långsamma promenaderna ackompanjeras endast av naturens egna ljud (och ljudet av försiktiga steg eller skidor i snön). Text och en kort introduktion är på engelska, men du behöver inga språkkunskaper för att hänga med. Virtuella vandringar på en skärm kan inte ersätta den riktiga upplevelse av att vara ute i naturen. Men vi vet att även naturen på en skärm eller sett genom ett fönster kan ha positiva effekter. Klicka på YouTube-länken nedan, sätt dig ner, ta ett djupt andetag, skruva upp volymen lite och prova några av våra vandringar. Om du gillar dem, prenumerera - vi publicerar nya promenader varje vecka.

Den senaste vandringen - Walk 47: To the frozen lake

Introduktion till virtuella vandringar och vår YouTube kanal (på engelska)

Placeholder image

Sundbybergs projektet. Det största skillnaden mellan projektet i Stockholm och Guide till tystnaden i Sundbyberg är att det senare förutom ett naturreservat också inkluderar små parker och gröna områden. Sundbybergs stad är granne med Stockholms stad och samtidigt när det gäller ytan den minsta kommunen i hela Sverige. Sundbyberg var dessutom 2014 den snabbast växande kommunen i hela landet. I den redan täta staden är många nybyggnadsprojekt på gång och det är därför än mer glädjande att Sundbybergs stad  mitt i denna expansion vill identifiera och marknadsföra sina rofyllda områden.

Placeholder image

Viktiga delar i Sundbybergs projektet.

En folder för alla de fem promenaderna och de sex identifierade rofyllda platserna. Vid starten av var och en av promenaderna finns en karta och kort förklaring uppsatt på en stor skylt.  Alla de sex platsena har också vår nya blåa symbol uppsatt. (Vi kunde inte finna någon bra symbol för tysta områden så vi designade en egen eller rättare sagt två olika - en för den rofyllda och tysta platsen i naturen och en för det lugn och den stillhet vi har inombords).

Den blå symbolen för tysta/rofyllda platser följer färgschemat och formen för Naturvårdsverkets symboler i naturreservat och nationalparker. Den gröna symbolen för inre stillhet och lugn var både vår och designers favorit och kommer att användas i böcker och digitala medier för att lyfta fram och diskutera inre stillhet.

Placeholder image

Du kan finna alla de sex identifierade platserna i Sundbyberg på Google maps. Sök efter: Guide till tystnaden Sundbyberg. En av promenaderna i Sundbyberg, Nötbacken, finns också med bland våra virtuella vandringar >>> .

Kontakta oss för mer information: Ulf Bohman: ulf.bohman@guidetilltystnaden.se, tel: +46-730-461377, Projektledare Angelica Aronsson Sundbybergs stad.På webben: Sundbybergs stad Guide till tystnaden

 

Sitens innehåll: Start - Nu - Historien - Vandringar - Blog - Härnäst

Change to our english site