Placeholder image

Guide till tystnaden i Stockholms stad, vårt mest omfattande projekt, hösten 2017 blev skyltningen klar på allam de 65 platserna och två helt nya områden inventerades. >>>

Föreläsningar, vandringar och retreater, under våren 2018 presenteras ett antal öppna och skräddarsydda varianter. >>>

Guide till tystnaden boken växer fram steg för steg, korta utdrag/smakprov presenteras våren 2018 på facebook & twitter. >>>

Sundbyberg stads projektet är färdigt, skyltar, broschyrer och de första marknadsförings insatserna var framgångsrika. >>>

Placeholder image

Stockholms Stads projektet. 11 natur- och kulturreservat, 22 promenader, 65 identifierade rofyllda platser som erbjuder en stor variation av upplevelser. Från milsvida havs- och sjöutsikter till djupa skogar och öppna kulturlandskap.  Mer än en miljon invånare i Stockholms stad och närliggande kommuner har tillgång till dessa promenader direkt från sina hem/arbetsplatser efter en kort resa med cykel, tunnelbana, buss eller bil.

Officiell lansering skedde april 2016 med bland annat de 11 små broschyrerna, webbinformation, appinformation, symboler och kartor vid entréer.

Nytt 2018: Under hösten 2017 har dels all skyltning ute på de 65 rofyllda platserna slutförts och dels har två nya områden inventerats Rågsveds friområde och Hagsätraskogen (som också kallas Östra Ävsjöskogen).

Placeholder image

Några saker vi särskilt vill lyfta fram i Stockholms stads projektet!

De 11 små foldrarna visar vägen till två promenader och  5-7 rofyllda platser i varje reservat. Men både tryckt och webbaserat material ger också enkla förslag på hur upplevelsen av vistelsen i naturen kan förstärkas och ge ökad närvaro, ny kraft och lugn.

Promenaderna är i foldrar, appar och på webben, märkta och presenterade  baserat på tillgänglighet. Vi använder samma grundidé som används för märkning av skidpister: grön = lätt (släta breda stigar/vägar), blå = mellan (mindre stigar en del rötter, stenar) och röd = svårare (brant och eller mycket ojämnt/kuperat).

Bullerkartor. Med inspiration från Norge, där man tagit fram kartor för rofyllda områden i Oslo, har vi inkluderat bullerkartor får alla 11 reservaten. Dessa kartor ger en överblick. Man kan direkt se vilket område som har mest och minst störningar från trafiken. Samtidigt ger kartorna en bra bild av hur bullerstörningarna varierar i olika delar av de enskilda reservaten.

Placeholder image

Vill du får en närmare inblick i Stockholms projektet och få en bild av några av de olika reservaten gå till våra virtuella vandringar, länk.  Två av promenaderna i Stockholm stad är inkluderade. På Stockholms stad hemsida kan du läsa mer om projektet och ladda ned PDF-versioner av för alla 11 områden: www.stockholm.se/guidetilltystnaden. Ta också gärna kontakt med oss om du vill få ytterligare information.

Ulf Bohman: ulf.bohman@guidetosilence.org, Tel: +46-730-461377, Projekt ledare Stockholm Stad, Anna Edström: anna.edstrom@stockholm.se, +46-8-508 28 760.

 

Placeholder image

Föreläsningar, vandringar och retreater. Vi erbjuder föreläsningar och korta vandringar i Stockholm och Åre, samt dessutom längre vandringar och retreater i Åre.

Föreläsningar. Ett kort 20 minuters inspel om behovet av tystnad på en konferens eller ett 40 minuters seminariepass om att finna egna tysta platser och behovet av att bara vara eller... Vi skräddarsyr ett upplägg som passar er grupp.

Vandringar. Tysta vandringar eller ljudvandringar som inte bara inbegriper den yttre tystnaden utan också förmågan att uppfatta ljud och engagera våra sinnen när vi rör oss i naturen. Allt ifrån 1,5 timmes vandringar till heldagar.

Retreater. 3-dagar i Årefjällen under vår, sommar eller höst. Vi kopplar bort från den vanliga världen och kopplar upp mot naturen och  nuet. Under våra retreater genomförs många men inte alla vandringar och aktiviteter helt i tystnad.

Kontakta oss eller följ oss på facebook/twitter för att se exempel på vad vi gjort tidigare och få referenser och förslag på föreläsningar, vandringar och retreater.

 

Placeholder image

Boken - Guide till tystnaden. En bok som visar vägen till inre stillhet, tystnad och närvaro. En guide vars bilder och korta texter vill inspirera till att finna egna rofyllda platser. Boken är nästan helt färdigställd och den inleds med dessa rader:

"Vi har alla inom oss en kärna av stillhet omgiven av tystnad.  Detta hus , tillägnad arbete och debatt i fredens tjänst, bör ha ett rum tillägnat tystnad i yttre bemärkelse och stillhet i inre mening". Dag Hammarskjöld 1957.

Dag Hammarskjöld, generalsekreteraren i FN skrev detta som en   introduktion till besökarna av det 1957 återinvigda meditationsrummet i FN-byggnaden i New York. Hammarskjöld var också känd som friluftsmänniska. Han hade en djup uppskattning av naturen och besökte området på bilden ovan flera gånger (sjön heter Sårjåsjaure och ligger nära Padjelanta Nationalpark). Sedan 1957, när meditationsrummet återinvigdes, har världen blivit ännu mer intensiv och hektisk. De flesta lever i en hög-hastighets värld fylld med information och underhållning. Världens stora städer blir bara större och natur, utrymme, tystnad och rofylldhet blir bristvaror....

Utdrag/smakprov ur boken kommer att under våren publiceras på vår facebook sida @GuideTillTystnaden.

 

Placeholder image

Sundbybergs projektet. Det största skillnaden mellan projektet i Stockholm och Guide till tystnaden i Sundbyberg är att det senare förutom ett naturreservat också inkluderar små parker och gröna områden. Sundbybergs stad är granne med Stockholms stad och samtidigt när det gäller ytan den minsta kommunen i hela Sverige. Sundbyberg var dessutom 2014 den snabbast växande kommunen i hela landet. I den redan täta staden är många nybyggnadsprojekt på gång och det är därför än mer glädjande att Sundbybergs stad  mitt i denna expansion vill identifiera och marknadsföra sina rofyllda områden.

Placeholder image

Viktiga delar i Sundbybergs projektet.

En folder för alla de fem promenaderna och de sex identifierade rofyllda platserna. Vid starten av var och en av promenaderna finns en karta och kort förklaring uppsatt på en stor skylt.  Alla de sex platsena har också vår nya blåa symbol uppsatt. (Vi kunde inte finna någon bra symbol för tysta områden så vi designade en egen eller rättare sagt två olika - en för den rofyllda och tysta platsen i naturen och en för det lugn och den stillhet vi har inombords).

Den blå symbolen för tysta/rofyllda platser följer färgschemat och formen för Naturvårdsverkets symboler i naturreservat och nationalparker. Den gröna symbolen för inre stillhet och lugn var både vår och designers favorit och kommer att användas i böcker och digitala medier för att lyfta fram och diskutera inre stillhet.

Placeholder image

Du kan finna alla de sex identifierade platserna i Sundbyberg på Google maps. Sök efter: Guide till tystnaden Sundbyberg. En av promenaderna i Sundbyberg, Nötbacken, finns också med bland våra virtuella vandringar >>> .

Kontakta oss för mer information: Ulf Bohman: ulf.bohman@guidetilltystnaden.se, tel: +46-730-461377, Projektledare Angelica Aronsson Sundbybergs stad, angelica.aronsson@sundbyberg.se, +46 8 706 80 58 På webben: Sundbybergs stad Guide till tystnaden

 

Sitens innehåll: Start - Nu - Historien - Vandringar - Blog - Härnäst

Change to our english site