Placeholder image

Stockholms stads projektet del 2 lanserades hösten 2021, inkluderar 19 mindre parker. >>>

Stockholms stads projektet del 1 lanserades 2016 och omfattar 11 natur- och kulturreservat, med två promenader och  5-7 rofyllda platser i varje reservat >>>

Sundbyberg stads projektet lanserades 2015 och har inte uppdaterats men lever vidare eftersom entréskyltarna för varje promenad och skyltarna på de identifierade platserna fortfarande uppmuntrar besökarna att stanna till och lyssna. >>>

Placeholder image

Stockholms Stads projektet. I september 2021 lanserades den andra delen i projektet som inkluderar 19 mindre parker över hela staden. Projektet första del som lanserades 2016 omfattar 11 natur- och kulturreservat, 22 promenader, 65 identifierade rofyllda platser som erbjuder en stor variation av upplevelser. Från milsvida havs- och sjöutsikter till djupa skogar och öppna kulturlandskap.  Mer än en miljon invånare i Stockholms stad och närliggande kommuner har tillgång till dessa promenader direkt från sina hem/arbetsplatser efter en kort resa med cykel, tunnelbana, buss eller bil.

Placeholder image

Huvudingredienser i andra delen av Stockholmsprojektet!

19 parker som ger besökaren en chans att lyssna till naturens ljud och få en daglig grön upplevelse. Mycket varierande parker från fickparker till små grönområden med vidsträckt utsikt över vattnet. Tillsammans med den första delen av projektet har vi nu 84 (65+19) identifierade platser i hela staden som erbjuder lugna naturupplevelser. Det framtida målet är att varje stockholmare ska ha tillgång till lugn natur inom 10 minuters promenad från hemmet eller kontoret.

Stadens parker fyller många syften, ett av dem att ge oss invånare en dos av lugn och rofylld natur, men grönområden behövs också i hela staden för att gynna den biologiska mångfalden. Stadens parker är aldrig helt tysta, men många av dem är tillräckligt tysta så att vi kan höra naturens egna ljud.

De 19 parkerna presenteras i en tryckt folder, på webben och på Naturkartan. Mer information:

Stockholms stads Guide till tystnaden sida

Placeholder image

Några saker vi särskilt vill lyfta fram i den första delen av Stockholms stads projektet!

De 11 små foldrarna visar vägen till två promenader och  5-7 rofyllda platser i varje reservat. Men både tryckt och webbaserat material ger också enkla förslag på hur upplevelsen av vistelsen i naturen kan förstärkas och ge ökad närvaro, ny kraft och lugn.

Promenaderna är i foldrar, appar och på webben, märkta och presenterade  baserat på tillgänglighet. Vi använder samma grundidé som används för märkning av skidpister: grön = lätt (släta breda stigar/vägar), blå = mellan (mindre stigar en del rötter, stenar) och röd = svårare (brant och eller mycket ojämnt/kuperat).

Bullerkartor. Med inspiration från Norge, där man tagit fram kartor för rofyllda områden i Oslo, har vi inkluderat bullerkartor får alla 11 reservaten. Dessa kartor ger en överblick. Man kan direkt se vilket område som har mest och minst störningar från trafiken. Samtidigt ger kartorna en bra bild av hur bullerstörningarna varierar i olika delar av de enskilda reservaten.

Placeholder image

Vill du får en närmare inblick i Stockholms projektet och få en bild av några av de olika reservaten gå till våra virtuella vandringar, länk.  Två av promenaderna i Stockholm stad är inkluderade. På Stockholms stad hemsida kan du läsa mer om projektet och ladda ned PDF-versioner av för alla 11 områden: www.stockholm.se/guidetilltystnaden. Ta också gärna kontakt med oss om du vill få ytterligare information.

Ulf Bohman: ulf.bohman@guidetosilence.org, Tel: +46-730-461377, Projekt ledare Stockholm Stad, Magnus Lindquist.

 

Placeholder image

Sundbybergs projektet. Det största skillnaden mellan projektet i Stockholm och Guide till tystnaden i Sundbyberg är att det senare förutom ett naturreservat också inkluderar små parker och gröna områden (Uppdatering: I den andra delen av Guide till tystnaden projektet i Stockholm har små parker inkluderats). Sundbybergs stad är granne med Stockholms stad och samtidigt när det gäller ytan den minsta kommunen i hela Sverige. Sundbyberg var dessutom 2014 den snabbast växande kommunen i hela landet. I den redan täta staden är många nybyggnadsprojekt på gång och det är därför än mer glädjande att Sundbybergs stad  mitt i denna expansion vill identifiera och marknadsföra sina rofyllda områden.

Placeholder image

Viktiga delar i Sundbybergs projektet.

En folder för alla de fem promenaderna och de sex identifierade rofyllda platserna. Vid starten av var och en av promenaderna finns en karta och kort förklaring uppsatt på en stor skylt.  Alla de sex platsena har också vår nya blåa symbol uppsatt. (Vi kunde inte finna någon bra symbol för tysta områden så vi designade en egen eller rättare sagt två olika - en för den rofyllda och tysta platsen i naturen och en för det lugn och den stillhet vi har inombords).

Den blå symbolen för tysta/rofyllda platser följer färgschemat och formen för Naturvårdsverkets symboler i naturreservat och nationalparker. Den gröna symbolen för inre stillhet och lugn var både vår och designers favorit och kommer att användas i böcker och digitala medier för att lyfta fram och diskutera inre stillhet.

Placeholder image

Du kan finna alla de sex identifierade platserna i Sundbyberg på Google maps. Sök efter: Guide till tystnaden Sundbyberg. En av promenaderna i Sundbyberg, Nötbacken, finns också med bland våra virtuella vandringar >>> .

Kontakta oss för mer information: Ulf Bohman: ulf.bohman@guidetilltystnaden.se, tel: +46-730-461377, Projektledare Angelica Aronsson Sundbybergs stad.På webben: Sundbybergs stad Guide till tystnaden

 

Sitens innehåll: Start - Projekt - Historien - Experiment - Blog - Härnäst

Change to our english site