Placeholder image

Vi tar tunnelbanan från Stockholms central till Akalla och går sedan till reservats entrén vid Hägerstalund (resan och promenaden tar 40 minuter).

Klockan är 10:00 när vi tar första steget på vår vandring.

Placeholder image

Innan vi börjar. Prioritera stunden i naturen du har framför dig, se till att du har lite extra tilltagen tid. Denna rofyllda vandring tar 1,5 - 2 timmar. Stäng också av mobiltelefonen och koppla helt bort vardagen för en stund. (prioritera också stunden för denna virtuella vandring, den tar 5-10 minuter).

Lägg ljud till upplevelsen. Om du har hyfsade högtalare på din dator/pad/telefon eller hörlurar kan du lägga till naturens ljud. Klicka nedan för att höra ljuden från de fyra platserna vi stannande till på. Men kom ihåg att höja volymen, naturens ljud är lågmälda.

GuideToSilence · HanstaMay10th4locations
Placeholder image

Vi startar vår vandring på en grusväg som ger möjlighet att finna en lugn vandringstakt. Du ökar upplevelsen om du håller igen på steglängden och går lite långsammare än du brukar.

 

Placeholder image

"Lukta på blommorna" och "Det är vägen som är målet"  Vi kan här omsätta de fina visdomsorden i handling.

Det här är en promenad som handlar om att, för en stund, bara vara i naturen.

Placeholder image

Vi lämnar grusvägen och går in på den lilla stigen. Vi lämnar också vardagen och staden.

Det kan ta ett tag innan "tanketjattret" (kring allt vi borde, skulle och ska göra sedan) dämpas.

Placeholder image

I stadens ljudbrus är hörseln avtrubbad, men när vi går in i rofylld natur, aktiverar vi våra öron.

I tystnaden blir fåglarnas kvitter tydligt.

Placeholder image

Stanna till, ta ett djup andetag, titta uppåt.

 

Placeholder image

Vi är helt omgiven av natur, staden syns inte alls.

Placeholder image

Vi struntar just nu i namnet på träden eller vilken fågel som sjunger. Vi behöver alla stunder där vi inte analyserar, försöker förstå eller förklara.

Stunder att bara vara.

Placeholder image

Lyssna, kan du höra ljudet av dina steg på stigen?

När vi går långsamt ökar vår uppmärksamhet och närvaro.

Placeholder image

Stanna upp och se dig omkring.

Naturens rikedom omger oss alla.

Placeholder image

Känn vinden, mot ansiktet.

Kan du höra ljudet av vinden i träden?

Placeholder image

Vi sätter oss en stund och tar några djupa andetag.

Börjar den yttre rofylldheten avspegla sig i en inre stillhet?

Placeholder image

Titta upp där du sitter.

Det knotiga mossiga trädet är fullt av liv.

Placeholder image

Fågellivet är intensiv och stadens ljud finns bara med som ett lågt bakgrundsbrus.

Använd luktsinnet där du sitter. Nära marken är skogens dofter tydliga.

Placeholder image

Vi går vidare längs stigen.

Det känns nu helt naturligt att gå riktigt långsamt.

Placeholder image

Denna vandring en varm vårdag är helt makalös.

Placeholder image

Vi går nu från lövskog till barrskog.

Lyssna lite extra, här förändras skogens ljud.

Placeholder image

Barrskogen blir tätare och vi omfamnas av de stora träden.

Dofter, ljud och ljus allt förändras när vi byter skog.

Placeholder image

En liten skyddad glänta mitt i skogen, vi sätter oss ned ett tag.

Här är det ännu tystare,  det hörs ett svagt brus när vinden rör sig i trädtopparna.

Placeholder image

Vi vandrar vidare och rötterna på stigen tvingar oss att vara observanta och gå långsamt.

Lyssna till dina steg på stigen igen. De torra knastriga barren ger ett speciellt ljud.

Placeholder image

Vi stannar till igen, nu i gränslandet mellan barrskogen och våtmarken.

Här är fågellivet särskilt intensivt, det ekar av fåglarnas kvitter.

Placeholder image

Vi går på spänger över våtmarken.

Lukta, den fuktiga marken bär med sig andra dofter.

Placeholder image

Vi går uppför en slingrande stig, ett bra tillfälle att engagera känseln.

Känn på trädens bark, barren och mossan. När vi kopplar in känseln kan närvaron öka.

Placeholder image

Stigen genom barrskogen blir bredare.

Vi börjar nu gå tillbaks och kan ana slutet av vår vandring. Men rusa inte iväg utan behåll den långsamma takten.

Placeholder image

Vi kommer ut på skogsvägen och sätter oss en stund vid den stora eken. I det öppna landskapet är ljud, dofter och ljus annorlunda.

Vi går sedan vidare på grusvägen över fälten...

Placeholder image

…och kommer tillbaks till startplatsen. Denna fantastiska promenad ligger i direkt anslutning till en av Stockholms stora förorter. Klockan är tolv och vår 2 timmars promenad är över. Ett stort mått av inre stillhet och ro har infunnit sig.

Kanske kan en promenad som denna kan ge oss resurser för att bättre hantera vår dag? Kanske kan denna närkontakt med naturen hjälpa oss att bli mer närvarande och se allt det fantastiska i vår så kallade normala vardag?

Jag hoppas att du uppskattat denna enkla virtuella "low-tech" promenad. Hör gärna av dig om du befinner dig i Stockholm och vill få en guidad verklig vandring i den fantastiska natur som Stockholm har att erbjuda.  (men det kommer att vara en guidad vandring fokuserad på tystnad och du kommer inte att lära dig något om träd, geologi eller historia, men kanske något om tystnad, stillhet och ...).

Ljudfakta: Denna varma vårdag i maj låg den bakomliggande ljudnivån på mellan 30 och 38 dBA. Naturens egna ljud var  helt dominerande.

Sitens innehåll: Start - Projekt - Historien - Experiment - Blogg - Härnäst

Change to our english site