Placeholder image

Vi tar tunnelbanan från Stockholms central till Åkeshov (det tar 20 minuter).

Klockan är 07:30 när vi tar första steget på vår vandring.

Placeholder image

Denna vy möter oss när vi kommer ut från tunnelbanan.

Lägg ljud till upplevelsen. Om du har hyfsade högtalare på din dator/pad/telefon eller hörlurar kan du lägga till naturens ljud. Klicka nedan för att höra ljuden från de tre platserna vi stannande till på. Men kom ihåg att höja volymen, naturens ljud är lågmälda.

Placeholder image

Ta ett djupt andetag och följ med på vår lugna vandring. Du ökar upplevelsen om du håller igen på steglängden och går lite långsammare än du brukar.

Vi lämnar snart Åkeshovs slottspark och går in i naturreservatat.

Placeholder image

Vi lämnar också all information och kunskap om träd, blommor och områdets historia därhän.

Det här är en promenad som handlar om att, för en stund, bara vara i naturen.

Placeholder image

När vi lämnar staden bakom oss och tar de första stegen ut i naturen fortsätter ofta tankarna i huvudet att spinna (kring sånt vi borde göra eller saker som hänt eller...)

Det tar ett tag innan "tanketjattret" dämpas.

Placeholder image

Stadens ljud minskar när vi kommer längre in.

Men vi kan fortfarande höra trafiken, det låter som en liten fors i bakgrunden.

Placeholder image

Stanna, titta uppåt, sök ett nytt perspektiv.

Kan du höra ljudet av vinden i träden?

Placeholder image

Vi når en "magisk" del av vandringen; vi är omgivna av barrskog och får en glimt av sjön längre fram.

Men rusa inte iväg för att komma till sjön, behåll din lugna vandringstakt.

Placeholder image

Vi lämnar barrskogen och omges av lövträden vid vattnet, naturens ljud förändras.

Lyssna, kan du höra ljudet av dina egna andetag?

Placeholder image

Dags att stanna till och sitta en stund vid vattnet. Vi är helt omgivna av natur, inget av staden i synfältet.

Lyssna, kan du höra vattnets ljud?

Placeholder image

Sitt en stund, titta och lyssna, utan att försöka analysera, utan att försöka komma på namnet på den där fågeln.

Vi behöver stunder i naturen då vi får bara vara.

Placeholder image

Efter pausen fortsätter vi längs vattnet.

Kan du höra ljudet av dina egna steg på stigen?

Placeholder image

Bron markerar en ny riktning,  vi lämnar stigen längs vattnet och går upp i barrskogen.

Placeholder image

Känn på barken på träden du passerar på väg upp. Olika träd har hela olika struktur och känsla.

Att använda känseln, att ta på "naturen", kan göra oss mer fokuserade och närvarande, åtminstone för ett ögonblick.

Placeholder image

Vi tar en paus och sätter oss ned igen, omringad av träd och grön mossa. Skogen omfamnar och skyddar, fortfarande hörs avlägset trafikljud men ännu lägre nu.

Använd luktsinnet där du sitter. Nära marken är skogens dofter tydliga.

Placeholder image

I skogen förändras ljuset hela tiden när vi rör oss längs stigen.

Placeholder image

Plötsligt är vi ute i det starka solljudet och korsar en liten äng.

Placeholder image

Tillbaks in i barrskogen och stigen bär av uppför.

Ibland kan den extra kraftinsats som krävs för att ta oss upp göra oss mer alerta och närvarande.

Placeholder image

Upp en liten bit högre och skogen blir glesare. Vi hör ljudet av ett flygplan i fjärran, men vi låter det inte störa.

Placeholder image

Den tredje platsen vi stannar till på. En liten öppning på hällmarkerna med knotiga tallar och en sjöglimt mellan träden. Vi sätter oss på urberget.

Vi har nu varit ute ett tag, saktat ned och en behaglig lugn känsla dominerar. Kan man kalla det inre stillhet?

Placeholder image

Vi vandrar vidare och farten har saktat ned ännu mer. Vi har funnit en lugn behaglig vandringstakt.

Placeholder image

Stigen blir snart brantare och stenig, den kräver vår uppmärksamhet.

Ibland kan svårframkomliga stigar (situationer) tvinga oss att bli fokuserade och extra närvarande.

Placeholder image

Naturen förändras igen, vi lämner barrskogen och the kuperade stigarna och kommer ut på breda parkstigar. Vi närmar oss slutet av vår promenad.

Placeholder image

I slutet av en vandring är det lätt att tankarna rusar framåt, mot allt du ska/måste göra resten av dagen. Men vänta lite, låt tanketjattret bara passera, släpp det. Behåll den långsamma vandringstakten  och lyssna till ljuden här och nu.

Kan du höra ljudet av dina egna fotsteg?

Placeholder image

Återigen förändras naturupplevelsen, från lövskog till denna öppna parkyta.

Är ditt sinne lite mer öppet efter denna vandring?

Placeholder image

Den sista biten genom allén...

Placeholder image

…och vi har kommit tillbaks till slottet. Klockan är nio och vår 1,5 timmes promenad är över. En vandring som gav alla sinnen nya intryck, stunder av förundran inför naturens skönhet, ny energi samtidigt som vi rensade våra tankar - eller?

Kanske kan en promenad som denna ge oss resurser för att bättre hantera vår dag. Kanske kan denna närkontakt med naturen hjälpa oss att se det fantastiska och magiska i den så kallade normala vardagen?

Jag hoppas att du uppskattat denna enkla virtuella "low-tech" promenad. Hör gärna av dig om du befinner dig i Stockholm och vill få en guidad verklig vandring i den fantastiska natur som Stockholm har att erbjuda.  (men det kommer att vara en guidad vandring fokuserad på tystnad och du kommer inte att lära dig något om träd, geologi eller historia, men kanske något om tystnad stillhet och ...).

Ljudfakta: Denna dag i juni låg den bakomliggande ljudnivån på mellan 35 och 45 dBA. Trafikens ljud fanns i bakgrunden ungefär som en liten fors. Men trafikljuden var aldrig dominerande, naturens egna ljud var hela tiden tydliga.

Sitens innehåll: Start - Projekt - Historien - Experiment - Blogg - Härnäst

Change to our english site